Rekuperácia pri rekonštrukcii domu

Návrh, realizácia a úspešné spustenie rekuperácie vzduchu do rekonštruovaných domov je oproti realizácii v novostavbe vždy časovo aj finančne náročnejšie. Pri rekonštrukcii málokedy vieme, z čoho sa skladajú konštrukcie domu a často sa stáva, že betónový preklad je presne tam, kde by ho človek najmenej čakal a najmenej chcel. Ale vždy sa nájde riešenie ako ho obísť, prípadne urobiť prechod pomimo a vytvoriť kastlík napríklad zo SDK. Dokonca veľmi efektné riešenie je urobiť svetelné rampy s použitím LED pásikov a do nich umiestniť rozvody pre rekuperáciu.

Pred samotnou cenovou ponukou je najideálnejšie nájsť čo najviac zachovaných materiálov a čo najviac fotiek, kde sú viditeľné konštrukcie domu. Na základe toho vieme spracovať približnú cenovú ponuku. Pre rekonštrukcie starých domov je veľmi ťažké odhadnúť cenu, preto prípravné, vŕtacie a búracie práce realizujeme hodinovou sadzbou. Jej odhad vždy pripočítame k cenovej ponuke. Málokedy sa stáva, že by sme odhad prekročili, ale niekedy sú staršie domy naozaj nevyspytateľné.

Ďalej je vhodné si určiť umiestnenie rekuperačnej jednotky v dome. Toto je najlepšie konzultovať ešte pred návrhom samotnej rekonštrukcie. Ideálna je miestnosť, hraničiaca so severnou alebo východnou stenou. Jednotka je najideálnejšie zavesená práve na tejto obvodovej stene. Treba v technickej miestnosti uvažovať s umiestnením rozvodových boxov v stropoch. Tie sa zmestia do 25 mm výšky v podhľade. A v neposlednom rade je potrebné uvažovať min. 10 cm priestor pre vedenie hadíc v podhľade, prípadne ako som spomínal vyššie v svetelných rampách, kastlíkoch…

Najhoršie na rekonštrukciu, resp. na montáž rozvodov, sú práve bungalovy (novostavby). Tam, ak sa zákazník rozhodol, že chce realizovať rekuperáciu dodatočne už v zabývanej novostavbe, nastáva veľký problém.

Prvý problém je práve s obývateľnosťou domu. Je potrebné počítať s veľkým hlukom a prašnosťou pri rekonštrukcii – tomu sa nedá vyhnúť, ale je možnosť tomu predísť a zabezpečiť interiér a doplnky interiéru pred poškodením.

Druhý je s montážou hadíc. Podkrovie nie je práve ideálne prostredie pre montáž. Malý, uzavretý priestor, kde je v lete príliš teplo a v zime príliš chladno, nemožnosť sa vystrieť a v neposlednom rade prašnosť z izolácie. Ale nič nie je nemožné a máme už aj niekoľko takýchto realizácii. Nutnosťou je použiť buď predizolované potrubie alebo potrubia dodatočne zaizolovať, prípadne do celého krovu použiť ešte jednu vrstvu izolácie.

Pre úspešnú realizáciu systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla vo Vašom dome nás môžete kontaktovať.