Priebeh montáže rekuperácie

1, Podklady pre vypracovanie návrhu

Všetko začína kontaktovaním zákazníka, pre vypracovanie návrhu a cenovej ponuky. K vypracovaniu ponuky a komplexnému posúdeniu všetkých aspektov potrebuje technik pôdorysy podlaží (prípadne len jedného ak ide o bungalow), rozpis miestností, rezy konštrukcie domu, situačný plán. Na základe týchto podkladov dokáže spracovať kompletný návrh s konečnou cenou realizácie.

2, Vypracovanie návrhu

Ako prvé sa vypočíta, aká je potrebná výmena vzduchu v rodinnom dome. Na základe toho sa zvolí vhodný systém potrubí a typy rekuperačných jednotiek. Umiestnenie rekuperačnej jednotky sa ešte telefonicky odkanzultuje.
Na základe týchto podkladov sa spracuje predbežný náčrt rozvodov vzduchu.

Podľa náčrtu sa vypočíta potrebný počet potrubí, VZT komponentov a spracuje sa cenová ponuka.

Cenová ponuka obsahuje samostatne podrobne rozdelený kusovník rozvodov vzduchu, rozpis prác a rekuperačnej jednotky a jej príslušenstva.
V ponukovom dokumente sú uvedené výpočtovo vhodné rekuperačné jednotky (výber až z 9 výrobcov) a k nim rôzne displeje a príslušenstvo. Pri výbere Vám samozrejme pomôžeme na základe našich skúseností s praxe. Materiál je dodávaný priamo s výrobných závodov, čiže je zaručená najnižšia cena a najvyššia kvalita aká je len možná.

3, Realizovanie 1. etapy – rozvodov vzduchu

Po odkonzultovaní a vyladení návrhu a cenovej ponuky sa zo zákazníkom dohodne termín montáže. Ten závisí hlavne od pripravenosti stavby. Tú som popísal v článku o pripravenosti stavby pre montáž rekuperácie.

Rozvody vzduchu sa montujú na bežnom dome 1 až 2 dni (v závislosti od komplikácie montáže).
V 1 etape sa montujú rozdeľovacie boxy nad miestom určenia rekuperačnej jednotky, ktoré sú opatrené ešte silnými tlmičmi hluku. Umiestnenia sa predpripravujú podľa výstupov z rekuperačnej jednotky.

S rozdeľovacími boxami sa vytiahne aj sanie a výfuk z exteriéru. Ten sa uspôsobí konštrukcii stavby, a zvolí sa čo najvhodnejší typ.
Potom následne sa už realizujú samotné rozvody vzduchu obvykle je uloženie nad SDK stropom, ale sú aj iné typy uloženia. Rozvody a hlavne umiestnenie distribučných vývodov sa ešte počas montáže konzultuje zo staviteľom, aj vzhľadom na dosiahnutý dizajn stropov (súlad napríklad so svetlami) a umiestneniu nábytku. Všetky komponenty následne ešte obliepame parotesnou špeciálnou páskou, aby sa zaručila dokonalá vzduchotesnosť potrubí.

Rozmerajú sa prívody el. energie a odvedenie kondenzátu, prípade iné vstupné a výstupné prvky a zaznačia sa na steny pre elektrikárov, vodárov a kúrenárov.
A úplne na koniec sa pripraví miesto pre umiestnenie displeja rekuperačnej jednotky.

4, Realizovanie 2. etapy – montáž rekuperačnej jednotky

Rekuperačná jednotka sa objednáva s predstihom, kvôli jej dodacej lehote. Tie sú u rôznych výrobcov rôzne dlhé. Štandardne od 1 týždňa po 1 mesiac.
Po objednaní sa následne zvolí termín montáže.
Pripravenosť stavby je na dohode, ale ideálne je kompletne urobená interiérová maľovka a vonkajšia stierka. Aby sme mohli kompletne osadiť tanierové ventily a vonkajšie fasádne mriežky.
Zapojí sa odvod kondenzu, napájanie, prípadne internet, alebo displej.

Rekuperačná jednotka sa osadí, skontroluje a následne spustí. Odmerajú sa tlakové straty a prietoky vzduchu a jednotka sa zareguluje.

Po zapojení a zaregulovaní Vám montážnik vysvetlí obsluhu, výmenu filtrov a ovládanie displeja.
A inštalácia je hotová.
Následne sa vystaví záručný list. V prípade potreby máte k dispozícii aj technika na telefóne, ktorý Vám v počiatkoch zaučenia sa na obsluhu dokáže po telefóne poradiť a pomôcť.
Verím, že Vám tento článok pomôže rozplánovať si harmonogram výstavby a vykreslí ako takáto montáž prebieha.