Realizácia rozvodov vzduchu v montovanom dome – Nové Mesto nad Váhom