Montáž RJ po svojpomocnej montáži rozvodov vzduchu v Hornej Kráľovej